Velkommen til Lokalmaleren.dk

Maskine der polere gulv

  • Alle former for traditionelt malerarbejde inde/ude.

  • Overfladebehandling af gulve, bordplader etc.

  • Totalafrensning af træværk, vinduer mm. med mikrobølger. Læs mere på www.byggeriets-vinduesrenovering.dk

  • Sprøjteopgaver med Wagner sprøjteanlæg, af bla. Vægge/lofter, træværk, udendørstræværk.

  • Byggerengøring, og vinduespolering.

  • Højtryksspuling eller hedvandsspuling.

  • Farveplanlægning, og konsulentbistand.

  • Uforpligtende skriftligt tilbud, en aftale, er en aftale.

  • Godt arbejdsmiljø, altid i en god, og imødekommende tone.

  • Breeltedal 15. 2970 Hørsholm   |   26 74 10 66   |   jack@lokalmaleren.dk